Patronaty:          

 

Organizator:   

Doroczna Wiosenna Konferencja

w dziedzinie Medycyny Ratunkowej i Kardiologii
poświęcona optymalizacji postępowania z pacjentem
z podejrzeniem OZW

13-14 marca 2019 r., Warszawa

W imieniu organizatorów Dorocznej Wiosennej Konferencji w dziedzinie Medycyny Ratunkowej i Kardiologii, która odbędzie się w dniach 13-14 marca w Warszawie chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w dwudniowym spotkaniu, którego celem jest opracowanie wspólnego stanowiska zespołu Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie Medycyny Ratunkowej i Kardiologii w kierunku wdrożenia jednolitego postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego wobec pacjentów z podejrzeniem OZW i przekazanie wypracowanego stanowiska Ministrowi Zdrowia.

Głęboko wierzymy, że wspólnie wypracowane stanowisko Konsultantów wojewódzkich, którzy będą mieli okazję do bezpośredniej konfrontacji swoich doświadczeń, obserwacji i wynikających z nich wniosków wybrzmi w sposób znaczący i zobowiązujący w obliczu wyzwań jakie stoją przed ratownictwem medycznym w kontekście schorzeń kardiologicznych.

Tym samym jesteśmy przekonani, iż konferencja stanie się miejscem rzeczowej dyskusji dostarczającej praktycznych rozwiązań, na które oczekują pacjenci wymagający specjalistycznej, interdyscyplinarnej pomocy, a także zespoły terapeutyczne podejmujące optymalne decyzje w codziennej pracy.

Z poważaniem,

prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej

prof. dr hab. Jarosław Kaźmierczak
Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii

 

 

Komitet Naukowy:

Prof. Jarosław Kaźmierczak – Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii

Prof. Jerzy Robert Ładny – Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej

Prof. Piotr Ponikowski – Prezes PTK

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:                           Prof. Jerzy Robert Ładny
Prof. Jarosław Kaźmierczak

Program

15.00–17.00

Rejestracja

17.00

Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości

prof. Jerzy Robert Ładny, prof. Jarosław Kaźmierczak

I sesja

17.10–17.30

Epidemiologia i leczenie OZW w Polsce

prof. Jarosław Kaźmierczak – Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii, Kierownik Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

17.30–17.50

Aktualna ocena działań opieki przedszpitalnej u pacjentów z OZW

prof. Jerzy Robert Ładny – Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Ratunkowej, Kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

17.50–18.45

Debata na temat aktualnej sytuacji w opiece przedszpitalnej i szpitalnej dotyczącej pacjentów z OZW oraz współpracy między systemem PRM a kardiologami

Prowadzący debatę: prof. Piotr Ponikowski

Uczestnicy:

Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia 

prof. Mariusz Gąsior

prof. Jarosław Kaźmierczak

prof. Jacek Kubica

prof. Jerzy Robert Ładny

prof. Adam Witkowski

dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

dr Klaudiusz Nadolny

Artur Borowicz

18.45

Podpisanie listu intencyjnego w obszarze interdyscyplinarnej współpracy między system PRM a środowiskiem kardiologicznym

19.00–21.00

Spotkanie nadzoru krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej i kardiologii

II sesja

Prowadzący sesję: prof. Mariusz Gąsior, prof. Jacek Kubica, dr Klaudiusz Nadolny

9.00–9.20

Opóźnienie leczenia zawałów

prof. Mariusz Gąsior – Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

9.20–9.40

Leczenie przeciwpłytkowe w opiece przedszpitalnej

prof. Jacek Kubica – Kierownik Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prorektor ds. badań Naukowych Collegium Medicum

9.40–10.00

Postępowania w NSTEMI – aktualna wiedza medyczna

Tomasz Kulpok-Bagiński – Koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego w Rybniku

10.00–10.20

Analiza przypadków NZK w opiece przedszpitalnej – badanie SIL-OHCA i POL-OHCA

dr Klaudiusz Nadolny – Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego WSPS w Dąbrowie Górniczej, Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

10.20–10.40

Co nowego w leczeniu przeciwpłytkowym?

prof. Jacek Legutko – II Klinika Kardiologii, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński, kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

10.40–11.00

Podsumowanie sesji, dyskusja

11.00–11.30

Przerwa na kawę

 

III sesja 

Prowadzący sesję: dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, prof. Maciej Sterliński, prof. Robert Gałązkowski

11.30–11.50

Pacjent z OZW na SOR-ze

dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz – Klinika Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

11.50–12.10

Burza elektryczna – postępowanie przedszpitalne

prof. Maciej Sterliński – Instytut Kardiologii w Warszawie, Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

12.10–12.30

Postępowanie u pacjenta z OZW na pokładzie śmigłowca ratunkowego

prof. Robert Gałązkowski – Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

12.30–12.50

Możliwości monitorowania systemu ratownictwa medycznego – co przyniesie przyszłość?

Mateusz Komza – Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

12.50–13.10

Podsumowanie sesji, dyskusja

13.15

Zakończenie konferencji